Många frågar efter hur många som är anmälda! På anmälningsformuläret undet Anmälan redovisar vi aktuellt antal (anmälda på nätet). Därutöver finns ca 100 anmälningar som vi fått via avtal och överenskommelser. Per den 4/7 har vi nu totalt ca 1.350 anmälningar.

Vi har några gamla anmälningar som inte är betalda. Du kan kontrollera din status genom att klicka på ”Lista med alla anmälda” på fliken Anmälan. OBS att en amälan inte är fullbordad förrän vi fått betalningen.

Dela