Arkiv för juli, 2011

Rosa Steget i samarbete med tidningen Norra Halland

Efter fyra år med Rosa Steget är det fortfrande förvånansvärt många som inte känner till Rosa Steget. För oss är det därför viktigt att nå ut i så många kanaler som möjligt.

Vi vill på detta sätt tacka Norra Halland för att vi får kostnadsfria annonser de kommande dagarna. Tidningen vill genom detta samarbete vara med och ”bidra till en god sak”.

Dela

Ung Cancer i samarbete med Rosa Steget

BRO och Rosa Steget har fått frågan från Ung Cancer om samarbete kring Rosa Steget. Många unga vuxna cancersjukna saknar forum och vi tycker att det är positivt om vi tillsammans kan lyfta fram denna problematik. Ung Cancer kommer att finnas på på plats under Rosa Steget för information och samtal. Ung cancer kommer genom vårt samarbete också att sprida information om Rosa Steget i kanaler och forum där Rosa Steget inte annars når fram. Vi är övertygade om att vi på detta sätt får positiva synergieffekter.

Ung Cancer är en ideell organisation som arbetar med unga vuxna cancerdrabbade mellan 16-30. Vi jobbar aktivt för att göra skillnad och har som primärt mål att förbättra dessa människors levnadssituation. En viktig del i vårt arbete är att skapa mötesplatser där dessa människor kan träffas, dela erfarenheter och skapa nya kontakter.

Ung Cancer för även de ungas röst i cancerdebatten.